Menu

KOT LJUBEZEN

(S. Avsenik ml./B. Golob)

 

 

Bele ceste in križpotja naših časov srečna leta,
V tem zanosu mladoletja domovina se razcveta.
Naj bo zdrava sama v sebi sredi širnega sveta;
V njenem morju se zrcali milostni odsev neba.
Naša pesem naše solze, glas piščali, varstvo čred;
Žitna polja, zelenice, davnih dedov sveta sled.
Domovina kot ljubezen za rojake po vsem svetu,
Kril razpetih v sončni luči se blesti v sokoljem letu.